IT Analytiker

Analyst Technologies är ett IT analytikerföretag som erbjuder helhetslösningar inom omvärldsanalys och marknadsundersökningar. Våra IT analytiker och marknadsanalytiska produkter, modeller och analyser ger företagsledning, sälj & marknadsavdelningar på Ert företag informationsfördelar för att öka företagets konkurrenskraft. Analyst Technologies är fokuserat mot informationsteknik och tjänste branscher I de nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland.  Vi erbjuder information om de lokala marknaderna och regionen.

 

När företag konkurrerar så har det med bäst information tillgänglig de största möjligheterna att vara framgångsrikt. Självklart spelar flera faktorer in på ett företags konkurrensförmåga t.ex. dess finansiella styrka, organisatoriska förmåga att leverera med kvalité och precision och inte minst företagsledningen kompetens, beslutsförmåga och dess kontaktnät. Företagsledare som arbetar aktivt med att vara mer, snabbare och bättre informerade är mer förberedda och kan konkurrera var och när de finner sig har störst möjligheter att vinna.

 

 

© Copyright 2011 – 2012 by Analyst Technologies ® – all rights reserved