Etik för marknadsanalysföretag

Vi på Analyst Technologies lever på nöjda kunder och goda relationer! I vårt arbete med företagsintern information, marknadsundersökningar och konkurrentbevakning så följer vi självklart bransch etiska riktlinjer

ICC/ESOMAR International Code on Market and Social Research

 

men vi följer även SCIP Code of Ethics för omvärldsanalytiker.

SCIP code of ethics

- att kontinuerlig arbeta för att öka erkännandet coh respekten för yrket

- att följa alla tillämpliga lagar, nationella och internationella.

- att korrekt redovisa all relevant information, inklusive identitet och organisation före intervjuer.

- att respektera hantering av konfidentiell information.

- att undvika intressekonflikter vi åtagande av uppdrag.

- att ge ärliga och realistiska rekommendationer i alla uppdrag.

- att aktivt verka för ”code of ethics” inom företaget, partners och branschkollegor.

- att alla anställda förstår och förtroendefullt följer företagets policy´s, etiska riktlinjer och regler.

 

not SCIP (strategic and competitive intelligence professionals)