Produktutvärdering av Knowledge XChanger 8

Knowledge XChanger 8

Pressrelease, Competitive Intelligence 2013, Stockholm, måndag den 10 juni 2013 Analyst Technologies släpper en ny rapport Analyst Tech Product Brief av Knowledge XChanger 8 efter genomförd produktutvärdering. Comintelli‘s Knowledge XChanger är en avancerad sk Enterprise Information Access plattform för Knowledge Management (KM) och Market/Competitive Intelligence (MI/CI) applikationer.   I vår produktutvärdering har funnit att produkten är […]

Ekonomichefer lägger IT pengarna på Business Intelligence lösningar 2012

Figur 1 Marknaden BI CPM Lösningar i Sverige 2012 - 2015

Pressrelease, Stockholm, fredag den 1 juni 2012 Business Intelligence lösningar har utvecklats kraftig senaste åren och flera företag investerar och satsar IT budgeten på BI (målstyrning) det kommande året. När ekonomicheferna får bestämma så satsas IT investeringarna i år på lösningar för Business Intelligence eller lösningar för att hantera målstyrning. Analyst Technologies har nyligen genomfört undersökning […]

I ett socialt företag använder man kraften av anställdas sociala nätverk

Pinterest (R)

I ett socialt företag använder man kraften av anställdas nätverk. Som alltid är nöjd personal ett företags bästa ambassadörer. Man är ”stolt” över vad man jobbar med och delar med sig av sin arbetsglädje via olika sociala medier. Har du sett den här nya designade … ! , Jag skall ha en själv … Kommentarer […]

Marknaden för CRM lösningar är värderat till drygt 1 miljard kronor och marknaden beräknas växa med 3, 5 % (CAGR) mellan 2012 och 2015.

Kunderna ställer nya krav på CRM lösningar. Stockholm, fredag den 4 maj 2012   Customer Relationship Management lösningar har utvecklats kraftig senaste åren och kunder kräver idag mycket mer av sin CRM lösning. Marknaden för CRM lösningar är värderat till drygt 1 miljard kronor (i Sverige) och marknaden beräknas växa med 3, 5 % (CAGR) […]

CRM Market Trends No 6 CRM consultants will move up the value chain

6.     CRM consultants will move up the value chain CRM Market Trends Successful CRM consultants will move up the value chain. Implementation consultants of CRM need to move up the value chain. Mere implementations of existing solutions where consultant do set up parameters for customers processes, defining topographies etc. isn’t enough. Successful CRM is not a […]