Ekonomichefer lägger IT pengarna på Business Intelligence lösningar 2012

Pressrelease, Stockholm, fredag den 1 juni 2012

Business Intelligence lösningar har utvecklats kraftig senaste åren och flera företag investerar och satsar IT budgeten på BI (målstyrning) det kommande året. När ekonomicheferna får bestämma så satsas IT investeringarna i år på lösningar för Business Intelligence eller lösningar för att hantera målstyrning.

Analyst Technologies har nyligen genomfört undersökning med ekonomichefer och IT chefer i samtliga de nordiska länderna.

Figur 1 Marknaden BI CPM Lösningar i Sverige 2012 – 2015

Marknaden för BI CPM lösningar i Sverige är värderat till drygt 1 miljard kronor och marknaden beräknas växa med 10,5 % under de kommande 12 månaderna. Marknaden i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) beräknas växa total med 10,3 % CAGR mellan 2012 och 2015.

För BI lösningar är Big data ”buzz word” för dagen och storföretag satsar på avancerade lösningar från IBM Cognos Business Intelligence, Oracle Business Intelligence Suite eller SAP Hana (DW) som får mycket mind-share.

Flertalet mindre företag jobbar med QlickWiew och Microsoft har gjort entré på marknaden med tillägget Powerpivot till Excell (i en lösning med SQL, SharePoint och Officepaketet) och företag (ekonomichefer) som planerar att göra nyinvesteringar dominerar dessa två leverantörer, i antal mycket stort.

 

Läs mer om Business Intelligence och CPM lösningar i Analyst Tech Insights – Nordic BI CPM Solutions Market 2012-2015.

Om Analyst Technologies

Analyst Technologies är ett analytikerföretag som erbjuder helhetslösningar inom omvärldsanalys och marknadsundersökningar.  Våra marknadsanalytiska produkter, modeller och analyser ger företag informationsöverlägsenhet för att öka sin konkurrenskraft. Analyst Technologies är fokuserat på de lokala IT and telekommarknaderna I de nordiska länderna.