I ett socialt företag använder man kraften av anställdas sociala nätverk

I ett socialt företag använder man kraften av anställdas nätverk. Som alltid är nöjd personal ett företags bästa ambassadörer. Man är ”stolt” över vad man jobbar med och delar med sig av sin arbetsglädje via olika sociala medier.

Har du sett den här nya designade … ! , Jag skall ha en själv … Kommentarer som idag inte bara sägs till väninnan utan läggs upp på Pinterest® och Facebook. Hur kan man då styra vad som läggs upp eller skrivs om det egna företaget?

Genom att skapa miljöer och arbetsplatser med nöjd personal så löser sig resten av sig själv! Finns det behov på arbetsplatsen av ”locket på” eller om det bara är ett begränsat antal personer som får uttala sig så har förmodligen företaget andra och större problem än att bara nå ut via sociala medier!

Nöjd personal är lojal personal, det finns alltid undantag men i en miljö där flertalet är positiva så får den kommunikationen övertag.

Innovativa företag skapar miljöer för att dela men sig men även för att ”lyssna” på marknadsbruset. Salesforce.com har lanserat begreppet The Social Enterprise.. med smart funktionalitet i sitt online kundrelationsverktyg (CRM eller Customer relationship management)

Sociala medier: Den ökade användningen av sociala medier bland privatpersoner börjar nu slå igenom även i näringslivet. 28 procent av organisationerna (samma för näringsliv och offentlig sektor) använder sociala medier i dialog med kunder och partners, en uppgång från 17 procent i fjol. Tilltron till sociala medier som ett sätt att skapa nöjdare kunder har också ökat – idag tror 37 procent av personalen att användning av sociala medier leder till nöjdare kunder mot 28 procent för ett år sedan.
(källa: Telia och Ciscos samarbetsprojekt Undersökningen Smarta Företag Index 2012)

 

Det är kraften av direkta mänskliga kontakter som vi i egenskap av kunder agerar på. Vi litar på våra vänner och för det mesta på deras vänner. Företag och sociala nätverk som lägger upp ”annonser”  på sociala media är inte alls lika framgångsrikt utan kan snarare ses som störande ”skräp”.

De allra flesta av oss är sociala varelser och vi vill dela med oss av positiva upplevelser. Vi vill ”skryta” lite.. ”jaha, nu har man köpt ”supergrillen”, ”längsta resan” .. haft den fantastiska upplevelsen.. ”ätit väldigt gott på…”

Vi företagare behöver bara se till att ha nöjd personal och nöjda kunder, så kan vi lite på att de berättar om det. Men naturligtvis finns också en baksida. Det alla som arbetar professionellt inom marknadsföring och försäljning vet, d.v.s “Din missnöjda kund berättar för 10 möjliga kunder…” - stämmer inte längre!

—“Idag berättar en missnöjd kund  för hela världen via sociala media… Niclas Klintheim, VD

Betydelsen för företag att arbeta aktivt med kundvärde och skapa nöjd personal har aldrig varit större.