IT chefer

Vi arbetar mot alla branscher med analys och rådgivning om IT och Telekom relaterade verksamheter. Vi genomför regelbundet enkäter och intervjuer med användare och köpare av IT och Telekom. Med beprövade och akademiskt erkända metoder genomför vi årligen ett stort antal marknadsundersökningar och med modeller och statistiskanalys tar vi fram kvalitétssäkrade prognoser.

Som IT chef kan Ni få tillgång till våra benchmark exempelvis för att mäta er organisations IT mognad. Vi arbetar med flera olika metoder bl.a. utvärdering av IT mognad. Modellen innehåller delarna;

Planera & Organisera Frågeställningar kring strategiska och taktiska beslut för organisationen samt hur IT på bästa sätt skall användas för att uppnå dessa mål bla berör detta företagets (organisationens) infrastruktur. Vidare hanteras den strategiska visioner och hur den planeras, formuleras och kommuniceras ut i organisationen.

Upphandla och Implementera För att nå uppsatta mål krävs att lösningar identifieras, utvecklas, upphandlas och sedan implementeras och integreras i företagets verksamhetsprocesser. I detta ingår drift, förändringar och underhåll av lösningar/system.

Leverans och support  Hur säkerställer organisationen leverans av tjänster. Frågeställningar berör produktiviteten av den operativa IT-verksamheten så att leverans av IT-tjänster blir kostnadseffektiv.

Kontrollera och utvärdera Området omfattar mätning, benchmark, rapportering och uppföljning med organisationen, bransch eller best practise organisationer.

Målet med mätning av IT mognad är att identifiera problemområden och systematiskt förbättra Er IT governance.