IT leverantörer

Vi arbetar med en stark koppling till branschen av informationsteknologi. Vi har en lång erfarenhet av villkor för IT leverantörer inom hårdvara, mjukvara, tjänster. Vi har en djup insikt i marknaden och genom vår research så följer vi kontinueligt förändringar och trender på marknaden.  Vi genomför regelmässigt kundspecifika arbeten där du som vår uppdragsgivare drar nytta av vår erfarenhet och specialanpassade lösningar för Ert behov.

Vi följer självklart telekom IT marknaden generellt, investeringsvilja, marknadsutveckling för hårdvara, mjukvara och tjänster.

Inom några områden så specialstuderar vi för en än mer djup insikt i vad som sker på marknaden, t.ex. inom Outsourcing, Molntjänster, Affärssystem och CRM eller IT säkerhetslösningar.

Med The Knowledge Cloud™ erbjuder vi flera analytikerprogram fokuserade på affärssystem, CRM, ERP, BI, Outsourcing och andra IT tjänster som Cloud computing eller Mobil trender och marknad online

  • Strategisk information inom valda analytikerprogram
  • Sök funktionalitet och löpande information inom valt område.

I The Knowledge Cloud™ får Ni löpande strategisk affärsinformation, marknadsdata, trender, företagsprofiler eller kommentarer på händelser och utveckling inom Ert intresseområde. Det går även att få valt informationsflöde direkt i ert intranät eller CRM system.

Se även våra program Account Sales GrowthCompetitive Sales Support och Go-2 market Planning.