Mobiloperatörer, Apptillverkare

Vi har en gedigen bakgrund inom IT lösningar i det mobila ekosystemet. Vi följer trender och marknadsutveckling inom telekom, mobiltelefoni och bredband och inte minst tjänster som växer fram i gränsnittet mellan telekom och IT.

Exempelvis i specialstuderar vi framväxten av Mobila App -tjänster och aktörer som är verksamma med utveckling på området.

Med The Knowledge Cloud™ erbjuder vi flera analytikerprogram fokuserade på Outsourcing, ICT tjänster, cloud computing och Mobil trender och marknad.

  • Strategisk information inom valda analytikerprogram
  • Sök funktionalitet och löpande information inom valt område.

I The Knowledge Cloud™ får Ni löpande strategisk affärsinformation, marknadsdata, trender, företagsprofiler eller kommentarer på händelser och utveckling inom Ert intresseområde. Det går även att få valt informationsflöde direkt i ert intranät eller CRM system.

 

 

Se även våra program Account Sales GrowthCompetitive Sales Support och Go-2 market Planning under produkter & tjänster.