Market Intelligence system ger storföretag unika möjligheter

Pressrelease, Competitive Intelligence 2013, Stockholm, måndag den 10 juni 2013

Market Intelligence system ger storföretag unika möjligheter att anpassa produkter och budskap efter kunders förväntningar. Informationsmängden av vad kunder tycker ökar dramatiskt och ger kundtjänster, sälj & marknad och produktutvecklare en enorm insikt i vad kunder vill ha. Det är idag avgörande för företags framtida konkurrenskraft att man arbetar aktivt med market intelligence och att ha väl anpassade stödsystem är ett måste för att kunna hantera informationsmängderna.

Analyst Technologies har nyligen genomfört en omfattande produktutvärdering av Comintelli‘s Knowledge XChanger Plattformen är ett avancerad sk Enterprise Information Access plattform för Knowledge Management (KM) och Market/Competitive Intelligence (MI/CI) applikationer.

I vår produktutvärdering har funnit att produkten är en mycket stabil och mogenKnowledge XChanger 8 produkt som har flera storskaliga installationer hos multinationella företagskunder som använder plattformen för sin globala Market/Competitive Intelligence.

I kundintervjuer med storföretag som Tetra Pak och AkzoNobel B.V  mfl så talar kunder tydligt om plattformens fördelar exempelvis att enkelt kunna kontinuerligt övervaka ett stort antal källor, att analysera insamlad data och enkelt skapa och distribuera rapporter globalt.

Fördelarna är många för kundtjänst, marknad & sälj, produktutvecklare och andra specialister inom företag där man starkt betonar vikten av översyn, automatiserad insamling från många olika källor.

Plattformen stödjer att interaktivt dela information mellan olika arbetsgrupper, affärsområden och att lyfta fram företagets interna expertis inom olika specialistområden vilket ökar företagets konkurrenskraft men gör det möjligt för individer inom organisationen att visa sin expertis och genom systemet bryta traditionella hierarkiska informationsvägar.

Datatillväxten med ett stort antal källor globalt ställer höga krav på plattformens förmåga att kategorisera insamlad information och på dess sökfunktionalitet. Knowledge XChanger 8 inkluderar sökmotor från Apache Solr vilket gör att den ligger i framkant vad gäller sökfunktionalitet och skalbarhet.

 

Rapporten skriven på engelska och vi sänder den till dig gratis här. (Skriv Product Brief-Knowledge XChanger)

 

Om Analyst Technologies

Analyst Technologies är ett analytikerföretag som erbjuder helhetslösningar inom omvärldsanalys och marknadsundersökningar.  Våra marknadsanalytiska produkter, modeller och analyser ger företag informationsöverlägsenhet för att öka sin konkurrenskraft. Analyst Technologies är fokuserat på de lokala IT and telekommarknaderna I de nordiska länderna.

 

Från vår Engelska pressrelease

“We are very pleased that AnalystTechnologies has chosen to undertake such a thorough analysis of Knowledge XChanger™. We hope that the final report will contribute additional and valuable insights to companies currently considering to invest in enterprise CI and KM software” Jesper Martell, CEO, Comintelli

 

Om Comintelli

Comintelli® provides software for Knowledge Management & Competitive Intelligence. Our mission is to create order in information chaos, by filtering information according to user specific needs. Founded in 1999 and with extensive industry experience, we continue to respond to our customers’ needs, developing flexible solutions that save both time and money.

 

Kontakta Comintelli för mer information

Jesper Martell, CEO
E-mail: jesper.martell@comintelli.com
Phone: +46 8 6637 600
Web: www.comintelli.com