Analys & Rådgivning

Vi erbjuder helhetslösningar inom omvärldsanalys och marknadsundersökningar.

Våra marknadsanalytiska produkter, modeller och analyser ger företagsledning, sälj & marknadsavdelningar på Ert företag informationsfördelar för att öka företagets konkurrenskraft.

Vi arbetar med syndikerad information och rapporter inom fokusområden, prognoser och marknadsstatistik, stödsystem, utbildning och kompetenshöjning till strategi & rådgivning år företagsledningen.

Med ett brett utbud av konsulttjänster inom marknadsundersökningar och omvärldsanlys så stöttar vi Er Market Intelligence, Competitive Intelligence (omvärldsanalytiska) avdelning med process och metod utveckling, utbildar eller ger stöd vid arbetstopp med extra resurser. Ni kan även outsourca Er avdelning till oss där vi hanterar Ert behov av omvärldsinformation.

Genom att vi är fokuserade på omvärldsanalys kan vi erbjuda snabb uppstart och leverera en bibehållen kontinuitet av informationsflöde till Er.

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 – 2012 by Analyst Technologies ® – all rights reserved