Competitive Sales Program

Med detta Competitive Sales Support program som genomför tillsammans med Era säljare så är det övergripande målet att Ni skall ta ett fördefinierat antal kunder från Era konkurrenter!

Som alla säljare vet så är det altid svårare att ta kunder än att behålla de man redan har och det är här vi kommer in och stödjer Er. Uppdraget är en form av Competitive Intelligence men med ett mycket tydligt säljmål för er som vi arbetar mot.

 

Vi erbjuder detta Program samt ytterligare två program som konsult tjänster

Kontakta oss så kan vi berätta mer..

 

 

 

© Copyright 2011 – 2012 by Analyst Technologies ® – all rights reserved