Account Sales Growth Program

Med denna tjänst är målet tydligt definierat att Ni skall öka försäljning på existerande kunder!

Vi genomför ett antal steg i Account Sales Growth programmet bla analyserar vi hur nöjd kund är med nuvarande produkt/tjänst men vi identifierar andra behov och hur väl Ni överensstämmer med hur kunden uppfattar Er som leverantör.

Målet med genomförande av Account Sales Growth programmet och uppföljning av hur väl det lyckas beräknas i direkt försäljning som Ni får.

Se även vårt program Competitive Sales Program och Go-2 Market Planning Program

 

 

 

© Copyright 2011 – 2012 by Analyst Technologies ® – all rights reserved