Konsulttjänster inom marknadsundersökningar och omvärldsanalys

Vi erbjuder ett brett utbud av konsulttjänster inom marknadsundersökningar och omvärldsanlys.

Vi stöttar Er Market Intelligence, Competitive Intelligence (omvärldsanalytiska) avdelning med process och metod utveckling, utbildar eller ger stöd vid arbetstopp med extra resurser.

Ni kan även outsourca Er avdelning till oss där vi hanterar Ert behov av omvärldsinformation.

Genom att vi är fokuserade på omvärldsanalys kan vi erbjuda snabb uppstart och leverera en bibehållen kontinuitet av informationsflöde till Er.

 

 

 

 

© Copyright 2011 – 2012 by Analyst Technologies ® – all rights reserved