Kundnöjdhetsmätningar

Kunden har alltid rätt! Vad tycker dina kunder egentligen om Er, företaget, kvalitén, pris, leveranser, support?

Vi arbetar med olika varianter av traditionell kundvärde, kundnöjdhetsmätningar.

Vi kan hjälpa er att följa upp hur väl ni uppfyller era nuvarande kunders behov och önskemål? Som externt företag vet vi att Er kund mer ofta är benägen att ta upp saker som eventuellt kunden inte är helt nöjd med.

bild : Utfall utfall av en nyligen genomförd presentation

 

Det är viktigt att man undersöker hur nöjd kunden är totalt sett, vad man är mer och mindre nöjd med, och hur viktigt detta är för just den kunden.

Vi levererar Er en komplett lösning där vi hanterar hela undersökningen löpande. De största fördelarna med kundnöjdhet är när vi har ett långsiktigt samarbete att regelbundet genomföra mätning åt Er.

Vårt erbjudande inkluderar presentationer och coachning till företag och företagsledare inom kundvård, kundrelationer och hur man kan arbeta inom företaget med kundnöjdhet.


 

© Copyright 2011 – 2012 by Analyst Technologies ® – all rights reserved