Marknadsundersökningar

Regelbundna marknadsundersökningar är en naturlig del av affärsplanerings processen och före investeringar.

Vi är en fullservice byrå som hanterar alla uppdrag med egna eller partners resurer. Med en oberoende projektledning som genomför Er marknadsundersökning så säkrar Ni kvalitet i framkomna resultat. Vi på analyst technologies är experter inom området och arbetar regelmässigt med enkät-, telefon- och personlig intervju- undersökningar.

Ta del av den kunskap vi samlar på och i våra egna undersökningar och dra nytta av vår erfarenhet. Låt oss assistera Er med process metod och resurser för att komma igång mer er egen marknadsundersökning. Vi hjälper själklart gärna till och hanterar hela Er marknadsundersökning från frågeställning till levererat resultat och presentation, samt rådgivning av vad det betyder för Er.