Omvärldsanalytiker

Konsulttjänster inom omvärldsanalys

Vi erbjuder ett brett utbud av konsulttjänster inom omvärldsanalytiskt arbete.

 

Vi stöttar Er Omvärldsanalytiska avdelning med Market Intelligence, Competitive Intelligence, Product Intelligence, kund and marknads -kunskap med process och metod utveckling, utbildar eller ger stöd vid arbetstopp med extra resurser.

Ni kan även outsourca Er avdelning till oss där vi hanterar Ert behov av omvärldsinformation och en dedicerad omvärldsanalytiker.

Genom att vi är fokuserade på omvärldsanalys kan vi erbjuda snabb uppstart och med stödsystem som The Knowledge Cloud™ eller ert egna MI system kan vi  leverera en bibehållen kontinuitet av informationsflöde till Er.

 

 

© Copyright 2011 – 2012 by Analyst Technologies ® – all rights reserved