Produktutvärdering av Knowledge XChanger 8

Pressrelease, Competitive Intelligence 2013, Stockholm, måndag den 10 juni 2013

Analyst Technologies släpper en ny rapport Analyst Tech Product Brief av Knowledge XChanger 8 efter genomförd produktutvärdering. Comintelli‘s Knowledge XChanger är en avancerad sk Enterprise Information Access plattform för Knowledge Management (KM) och Market/Competitive Intelligence (MI/CI) applikationer.

 

Knowledge XChanger 8I vår produktutvärdering har funnit att produkten är en mycket stabil och mogen produkt som har flera storskaliga installationer hos multinationella företagskunder som använder plattformen för sin globala Market/Competitive Intelligence.

Den senaste versioner av Knowledge XChanger 8 släpptes till första kund under första kvartalet 2013 och i våra kundintervjuer så talar kunder tydligt om plattformens fördelar som exempelvis att enkelt kunna kontinuerligt kunna bevaka ett stort antal källor, att analysera insamlad data och enkelt skapa och distribuera rapporter globalt.

Plattformen stödjer även att interaktivt dela information inom arbetsgrupper, affärsområden och att lyfta fram företagets interna expertis inom olika specialistområden.

 

 

Datatillväxten med ett stort antal källor globalt ställer höga krav på plattformens förmåga att kategorisera insamlad information och på dess sökfunktionalitet. Knowledge XChanger 8 inkluderar sökmotor från Apache Solr vilket gör att den ligger i framkant vad gäller sökfunktionalitet och skalbarhet.

 

Rapporten skriven på engelska kan du ladda ner gratis här.

 

“We are very pleased that AnalystTechnologies has chosen to undertake such a thorough analysis of Knowledge XChanger™. We hope that the final report will contribute additional and valuable insights to companies currently considering to invest in enterprise CI and KM software” Jesper Martell, CEO, Comintelli

 

Om Analyst Technologies

Analyst Technologies är ett analytikerföretag som erbjuder helhetslösningar inom omvärldsanalys och marknadsundersökningar.  Våra marknadsanalytiska produkter, modeller och analyser ger företag informationsöverlägsenhet för att öka sin konkurrenskraft. Analyst Technologies är fokuserat på de lokala IT and telekommarknaderna I de nordiska länderna.